Program

Otvaranje vrata 11:30
Podne namaz 12:22
Ašere (Hafiz Armin ef. Harbaš) 13:00
Otvaranje programa 13:10
Hor Stambol 13:20
Armin Muzaferija 13:50
Ručak (Ikindija namaz) 14:20
Armin Muzaferija 15:30
Šejma Mehić 16:00
Hor Stambol 16:45
Šejma Mehić 17:15
Svi izvođači 17:30
Dova (Mr. Muamer ef. Elezi) 17:45
Akšam namaz

Moderator: Mr. Elmir ef. Karadži

Pomozite onima koji vam ne mogu uzvratiti.

CHF 50.- Inkl. ulaz, ručak, piče, kafa, domači kolači, i program
CHF 20.- Djeca od 9 do 15 god.